Antipearle

SCART

VÍTEJTE NA ROZCESTÍ. TATO NAVIGAČNÍ STRÁNKA VÁS BUDE PŘESMĚROVÁVAT NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY PRAŽSKÉHO KOLEKTIVU SCART (SCIENCE, CRAFTS/CREATION, ARTS, TECHNOLOGIES). PROZATÍMNĚ MÁME LÉPE NALÍČENOU ANGLICKOU TVÁŘ, A TAK VÁS TÍMTO ZVEME ČÍST SI JINDE. ZDE POUZE UVEĎME, ŽE NAŠE VOLNÉ SDRUŽENÍ MÁ ČTYŘI JEDNOTKY OPERUJÍCÍ V TĚCHTO VODÁCH:

 

KRITICKÁ TURISTIKA 

Založili jsme skutečnou cestovku, abychom mohli pořádat zájezdy, které samy od sebe poukáží na vykloubenost reality, v níž žijeme. Pokud totiž vnímáte, jak tenká nebo dávno překročená je hranice mezi naprostou absurditou fungování společností a fungováním rozumným, stačí zprovoznit agenturu, která bude operovat systematicky za hranicí absurdity, ale tvářit se bude naprosto seriózne. Že to bohužel funguje, si můžete ověřit zde

 

DIVADLO 

Představení Petra Šourka sice pracují s novými technologiemi a médii, podobně jako jiné pionýrské pražské skupiny (Handa Gote), dodržuje však tradiční mimetická pravidla, v nichž se technika představuje a problematizuje v performativním diskurzu. Je to tak i proto, že tvůrčí skupina chápe technologie spíše jako součást socio-historické reality a sleduje je jako součást sebe-utvrzujícícho společenského vyprávění. A toto vyprávění si dnes přímo říká o ironické nasvícení.   Vizte např. první Starup Comedy na světě.  

 

TranScArt

Díla Ivora Diosiho jdou na technologie zase z druhé strany, pracují převážně se skutečně funkčními technologickými instalacemi, které upozorňují na praktické důsledky experimentů, které lidstvo samo na sobě s technologiemi provádí. Mnoho ironie v tom není. Vizte.

 

BNCI ScArt Unit (BSU)

Určitou podjednotkou je také náš kolektiv zabývající se rozhraními mezi mozkem a počítačem (brain-computer interfaces), resp. převodem elektromagnetického vlnění zachycovaného kolem mozku na digitální signál a jeho zpracování.

 

 

 

© Scart.cz